Personligen gillar jag den östra delen av mellanskärgården. Även om många öar är bebodda finns det gott om bra nattplatser och många erbjuder just de där kala, glest bevuxna, fina klipporna vi drömmer om.

En stor del av detta området är skyddat. Läs mer på Skärgårdsstiftelsen hemsida.

De ostligast belägna platserna ger ofta en härlig utsikt över Möja Västerfjärd och Kanholmsfjärden (Kanan). Området är idealiskt för kortare turer med 1-2 övernattningar. Vill man vara ute längre är det trevligt att fortsätta österut, förbi södra Möja och in i det trevliga Bockö-Storö området.